بنفشه                                                                                   تاریخ بازیابی93/8/14

Viola spp

بنفشه معطر گیاهی است چند ساله دارای گلهای بسیار معطر به رنگ بنفش ، قرمز وزرد  که در بهار ظاهر می شود ریشة آن دونده طویل و برخلاف گل آن بدبو می باشد گیاه خیلی کوچک است برگهای آن متناوب می باشد تکثیر آن باتقسیم بوته پس از خاتمه گل دادن در پاییز و یا با کاشت بذر در خزانه و انتقال نهال کوچک آن در بهار در زمین اصلی می باشد.

این گیاه در آب و هوای معتدل و نقاط سایه دار اغلب مناطق دنیا می روید.

 

*بازدید کننده محترم,شما می توانید جهت سفارش کالا یا کسب اطلاعات بیشتر از طریف سامانه پیامک انجمن 10009156893884 یا تلفن تماس 7684427 واحد بازرگانی سرکار خانم خلیلی تماس حاصل فرمایید.         

 

شماره

تولیدکننده

موجودی انبار

سن گیاه

توضیحات

1

براتعلی شاکری

100000

 

نشایی

2

ابوالفضل راستین

500000

 

 

3

حمید اکبری

 

 

 

4

رضا دهستانی

200000

 

 

5

حسن زارعی

20000

 

 

6

سعید براتیان

30000

 

 

7

اصغر صفرزاده

400000