سموم:

بازدید کننده محترم,شما می توانید جهت سفارش کالا یا کسب اطلاعات بیشتر از طریق سامانه پیامک انجمن 10009156893884 یا تلفن تماس 9-05135418002 واحد بازرگانی سرکار خانم خلیلی تماس حاصل فرمائید

نام سم

توضیحات

قیمت

دیازینون سازگان شیمی

60% امولوسیون –حشره کش غیر سیستمیک با اثر گوارشی تماسی و تنفسی

 

اکسی دیمتون متیل آریا

25% EC-حشره کش و کنه کش سیستمیک با اثر تماسی

 

ایمیداکلوپراید رجا

35% EC-حشره کش سیستمیک با اثر تماسی گوارشی

 

 آبامکتین آریا

8/1 EC-حشره کش و کنه کش با اثر سیستمیک محدود با اثر تماسی و گوارشی

 

مانکوزب 80%پودر تابل

قارچ کش تماسی با اثر حفاظتی

 

ایپرودیون+کاربندازیم مهان 5/52%

قارچ کش سیستمیک و تماسی